Välkommen till KnowNet

Vi erbjuder ett stort utbud av produkter och tjänster. De flesta är s.k. molntjänster. Vi har egen serverhall, vilket innebär att du kan få ha din epost och din hemsida hos oss. Du kan även ha din server hos oss, eller hyra del i server.

Vi har även kompletta affärssystem, innefattande såväl bokföring, order, lager, fakturering, som produktionsorder och projektredovisning.